Som foredragsholder er jeg åpen og transparent. Bare slik kan vi fjerne skam, som ofte er den viktigste blokkeringen mot å både kjenne seg selv og å be om hjelp. Veien er kort fra å ha et normalt liv, til å stå på kanten av stupet. Og veien er heldigvis også kort fra å kjempe en stille kamp, til å kunne gjenkjenne faresignaler, åpne opp og finne riktig hjelp. Jeg har lært at psykisk helse angår absolutt alle, enten det handler om ekstern hjelp, selvhjelp, forebygging eller optimalisering. Jeg ønsker å dele min reise, nettopp fordi den kunne vært så mange andres reise. Derfor snakker jeg om mine opplevelser fra barndommen og hvordan dette har påvirket meg. Jeg knytter mitt indre barn opp mot den jeg er i dag, og hva det har å si for min helbredelse. Min opplevelse med ulike institusjoner og hjelpetilbud har preget meg på godt og vondt. Hva var det som gjorde at jeg på et tidspunkt ville ta mitt eget liv? Få et innblikk i min reise, for å kunne få et tydeligere innblikk i din egen reise.

Hva kan jeg tilby?

Jeg snakker om selvfølelse vs selvtillit, som generasjon prestasjon føler mye på i dagens samfunn. Hvordan finne balansen mellom å motta hjelp og å hjelpe seg selv? Hva er det som gjør at mange faller tilbake etter at de har fått hjelp? Jeg deler mine erfaringer hvor jeg selv har opplevd dette flere ganger. Ofte handler det om å bearbeide flere aspekter ved seg selv. Jeg har kort og godt lært om alle de små tingene som til sammen danner basis for helbredelse – ikke bare en enkelt kur eller overfladisk symptomlindring.

Jeg forklarer hva begrepet helhet betyr for meg, og hvor viktig det er å se hele mennesket. Både humor og selvironi blir brukt for å ufarliggjøre tabubelagte temaer rundt helse. Det er viktig å understreke at jeg ikke er en fagperson som uttaler meg om helbredelse. Jeg snakker utifra mine egne erfaringer, og kunnskapen jeg har lært underveis. Jeg deler dette fordi det har fungert for meg. Fordi det er flere likheter enn ulikheter mellom oss mennesker, har jeg likevel fått mange tilbakemeldinger på at jeg også kan hjelpe andre.

Hvem passer det for?

Alle som er nysgjerrig på seg selv, og kjenner på en lyst til å vite mer om hvordan man kan forstå seg selv bedre. Synes du det virker skremmende å åpne seg og be om hjelp? Føler du at det å gå i terapi ikke er nok? Kjenner du at det er noe som mangler av hjelpetilbud, men vet ikke hva? Er du åpen for nye tilnærminger, men usikker på hvor du skal begynne? Trenger din bedrift en vekker i hverdagen? Som også kan gi en positiv effekt for både fellesskapet og den enkelte? Jeg inviterer til en trygg atmosfære, hvor alle kan møtes på et annet nivå; med åpenhet, ærlighet og omsorg. Virker dette interessant? Send meg en forespørsel, så ser vi hvor veien går derfra.


“Tusen takk for at vi fikk gleden av å ha deg med på vårt arrangement: “psykisk helse” for studenter. Andrea Gjendem Brændvik holdt et inspirerende foredrag basert på sin livshistorie og sine erfaringer. Studentene ved OsloMet fikk seg en oppvekker i en hektisk studenthverdag med mye press. Som foredragsholder er du profesjonell, og du gav deltagerne en opplevelse de sent vil glemme. Som menneske er du lett å komme i kontakt med, du følger opp og du er til å stole på. Vi kan ikke gjøre annet enn å fullrose ditt arbeid. Det har vært en fryd å samarbeide med deg! Vi vil derfor på det sterkeste anbefale, Andrea til andre studenter, høgskoler og arbeidsplasser.”

Helge Sporsheim & Maren Oddvang

Fagforbundet oslo