Jeg var så heldig å få muligheten til å besøke RVTS Øst, hvor de ville vise meg konseptet “snakke”. Det er en opplæringsplattform som skal øke fag og handlingskompetanse hos alle som arbeider med barn og ungdom. Den er utviklet av RVTS nasjonalt på oppdrag fra barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

10% av alle barn blir utsatt for vold eller overgrep i en eller annen form. I gjennomsnitt er det to i hver klasse. Dette er skremmende tall! Du kan lese mer om det her 

barn
Bilde er hentet fra Unsplash

Jeg testet SNAKKEsim

Jeg fikk prøve meg på SNAKKEsim som er en simulering av samtaler med barn. Jeg gikk inn i rollen som en pedagog (som er min utdannelse), hvor jeg hadde en samtale med et barn som muligens hadde blitt utsatt for vold, overgrep eller en form for omsorgssvikt.

Det ble utrolig ekte og nært, og jeg kjente en tristhet i meg. Det var som om jeg faktisk snakket med et ekte barn. Jeg kunne ta meg selv i å glemme at dette var en simulering. Disse spillene er konstruert på en slik måte at man faktisk glemmer at det er en simulering. Det viste seg at dette «barnet» hadde blitt utsatt for overgrep. Dette gjorde så vondt, enda det ikke var på ekte.

barn
Photo by Piron Guillaume on Unsplash

Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn

Denne plattformen er et fantastisk verktøy til de som jobber med barn og ungdom, men også for de som trenger øvelse for å snakke med barn om disse vanskelige temaene. Det er ikke alltid like lett å vite hvordan man skal gå frem i en slik samtale, og det kan være ubehagelig.

barn
Photo by Benjamin Manley on Unsplash

Her kan man få flere tips og råd til hvordan man skal gå frem om man har mistanke om vold, overgrep eller omsorgssvikt. En blir mer observant på ens egen væremåte i en slik situasjon. Og jobber man med barn, bør man være reflektert og se seg selv, samt se eventuelle endringer som må til for å kunne være en god omsorgsperson.

Drøft det med dine kolleger

Å ha samtale med kollegene sine om hva man kjente på under simuleringen, drøfte hva man kan gjøre annerledes og hva som er bra. Er det noen som kan trenge enda mer kunnskap og opplæring i dette? Slike samtaler vil gagne de som jobber med barn, men også barna.

barn
Photo by Thomas Drouault on Unsplash

Dette er noe jeg ANBEFALER alle å bruke i arbeid med barn. Jeg mener det å jobbe med barn er noe av det viktigste man gjør. Derfor er det uhyre viktig å ha så mye kunnskap som mulig, for å kunne stille som en trygg og forståelsesfull omsorgsperson.

For mer om psykisk helse – se her.

barn
Photo by rawpixel on Unsplash

Legg gjerne igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.